Contattaci:

Piacenza Expo spa

Via Tirotti, 11
29122 Piacenza

Tel. 0523602711

www.piacenzaexpo.it